Číslo paragrafu: 100

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Souhrn

Úkol autenticky vykládat Boží slovo byl svěřen pouze učitelskému úřadu církve, papeži a biskupům, kteří jsou s ním spojeni.

ěščřžýáíé
ĚŠČŘŽÝÁÍÉSpřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1100 - Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Písmo svaté , liturgie
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
937 - papež, duchovní správa , plná moc , všeobbecná pravomoc  
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry