Číslo paragrafu: 1005

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):ZEMŘÍT V JEŽÍŠI KRISTU
Ke vzkříšení s Kristem je třeba nejprve zemřít s Kristem, je třeba „opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu“ (2 Kor 5,8). Při tomto obchodu, jímž je smrt, se duše oddělí od těla. Znovu se spojí se svým tělem v den vzkříšení mrtvých.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

624 -  Ježíš Kristus-pohřbení, smrt, sestoupení do pekel, velikonoční tajemství, Bílá sobota 650 -  duše-Kristova, přirozenost-božská, smrt, vzkříšení 

Vybrané dle klíčových slov:

1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
364 - tělo, člověk , duše , Boží obraz , důstojnost-člověka
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1014 - smrt-náhlá, smrt-křesťanská , hodina smrti , smrt-připravenost , sv. Josef-patron šťastné smrti