Číslo paragrafu: 101

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Kristus - jediné Slovo Písma svatého
Aby se lidem zjevil, hovoří k nim v blahosklonnosti své dobroty lidskými slovy: „Boží slova totiž, vyjádřená lidskými jazyky, se připodobnila lidské mluvě, jako se kdysi Slovo věčného Otce stalo podobným lidem, když na sebe vzalo lidské tělo.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
1349 - bohoslužba slova, Boží-slovo , spisy proroků , paměti apoštolů , přímluvy-liturgické
2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve
2769 - biřmování, Boží-slovo , církev , katechumeni , křest