Číslo paragrafu: 1022

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUKROMÝ SOUD
Každý člověk hned po smrti obdrží ve své nesmrtelné duši při soukromém soudu, který hodnotí jeho život ve vztahu ke Kristu, svou věčnou odplatu: buď projde očišťováním, nebo ihned vchází do nebeské blaženosti, nebo je ihned navždy zavržen. „Až nastane večer života, budeme souzeni podle toho, jak jsme milovali.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

393 -  ďábel, lítost, pád-andělů, andělé, sv.Jan Damašský 1470 -  soud Boží, obrácení, pokání, svátost pokání a smíření, volba

Vybrané dle klíčových slov:

1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
1051 - soud-soukromý, smrt , odplata , Ježíš Kristus-soudce , život-věčný
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
612 - Getsemany, smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , hříchy , život-věčný
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení   
636 - sestoupení do pekel, smrt , vítězství-nad smrtí , ďábel  
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
997 - vzkříšení-těla, smrt , duše , tělo-oslavené  
1009 - Ježíš Kristus, smrt , vítězství-nad smrtí , proměna smrti , požehnání
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše