Číslo paragrafu: 1023

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NEBE
Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství a kdo jsou dokonale očištěni, žijí navždy s Kristem. Jsou navždy podobni Bohu, protože ho vidí „takového, jaký je“ (1 Jan 3,2), „tváří v tvář“ (1 Kor 13,12): „Svou apoštolskou autoritou definujeme, že podle všeobecného Božího ustanovení duše všech svatých, kteří zemřeli před Kristovým utrpením … a všech ostatních věřících, kteří zemřeli po přijetí Kristova svatého křtu, na nichž ve chvíli smrti nebylo či nebude, jestliže zemřou v budoucnu, nic k očišťování, anebo jestliže na nich bylo nebo bude něco k očišťování, když se po smrti očistili … ještě před vzkříšením jejich těl a před posledním soudem — a to po nanebevstoupení Pána a Spasitele, Ježíše Krista — byly, jsou a budou v nebi, jsou přidruženy k nebeskému království a k nebeskému ráji s Kristem spolu se svatými anděly. A po utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista viděly a vidí božskou podstatu intuitivním nazíráním a také tváří v tvář bez prostřednictví jakéhokoliv stvoření.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

954 -  cesta kříže, církev-putující, církev-tři stavy, církev-trpíící(očistec), církev-vítězná(nebe)

Vybrané dle klíčových slov:

400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1474 - očišťování, Boží děti , život-křesťanský , společenství-křesťanů  
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský