Číslo paragrafu: 1025

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NEBE
Žít v nebi znamená „být s Kristem“. Vyvolení žijí „v něm“, ale uchovávají si, ba nacházejí svou pravou totožnost, své vlastní jméno: „Život totiž, to je být s Kristem, protože kde je Kristus, tam je život, tam je království.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1011 -  smrt, smrt-křesťanská, touha zemřít, JežíěšKistus-následování, povolání

Vybrané dle klíčových slov:

1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem , liturgie-cíl , Boží děti-shromažďování  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená , život-věčný , Nová smlouva  
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení , život-věčný , vzkříšení  
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
1049 - země-zvelebení, pokrok-pozemský , Kristovo království , země-nová , život-věčný
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží