Číslo paragrafu: 1029

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NEBE
Blažení v nebeské slávě i nadále radostně konají Boží vůli vzhledem k ostatním lidem a vzhledem k celému stvoření. Kralují už s Kristem; „budou kralovat na věčné věky“ (Zj 22,5).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

956 -  přímluvy-svatých, církev-tři stavy, společenství-svatých, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, dobro 668 -  Boží-moc, nanebevstoupení, Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin  

Vybrané dle klíčových slov:

1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1026 - nebe, společenství-s Bohem , vykoupení , přivtělení-ke Kristu , život-věčný
1027 - nebe, společenství-s Bohem , nebe-obrazy , ráj , život-věčný
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1257 - spása-prostředky, nebe , evangelium-hlásání   
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
1772 - hněv, radost , smutek , touha , vášně
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená , život-věčný , Nová smlouva  
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení , život-věčný , vzkříšení