Číslo paragrafu: 1030

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KONEČNÉ OČIŠŤOVÁNÍ NEBOLI OČISTE
Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1054 - očistec, smrt , Boží milost , život-věčný , svatost
1031 - očistec, tresty-za hřích , očistný oheň , život-věčný , odpuštění-v budoucím věku
1032 - modlitby-za zemřelé, očistec , eucharistie , památka zesnulých , modlitba-za duše v očistci
564 - Ježíš Kristus, svatost , poslušnost , pokora , život-rodiny
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
803 - vyvolený národ, kněžství , svatost , vyvolení  
1228 - voda, Boží slovo , svátost , sv.Augustin  
2014 - duchovní pokrok, mystika , svatost , tajemství-Kristovo , život-mystický
2016 - církev-matka, naděje , svatost , vytrvalost , život-víry
1498 - odpustky, rozdělení-církve , tresty-časné , očistec , duše v očistci
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
914 - zasvěcený život, život-církve , evangelijní rady , svatost  
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
2013 - dějiny-církve, oslava-Boha , povolání , svatost , církev
1472 - hříchy-dvojí následek, odpustky , věčný trest , tresty-za hřích , očistec