Číslo paragrafu: 1033

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):PEKLO
Nemůžeme být spojeni s Bohem, jestliže se svobodně nerozhodneme milovat ho. Avšak nemůžeme milovat Boha, jestliže těžce hřešíme proti němu, proti svému bližnímu a proti sobě samým: „Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah — a víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život“ (1 Jan 3,14-15). Náš Pán nás upozorňuje, že budeme od něho odděleni, jestliže nepřispějeme na pomoc chudým a maličkým v jejich nouzi: jsou totiž jeho bratry. Zemřít ve smrtelném hříchu, aniž by byl smyt lítostí, a nepřijmout milosrdnou Boží lásku, to znamená zůstat navždy odděleni od Boha v důsledku našeho svobodného rozhodnutí. A tento stav konečného sebevyloučení ze společenství s Bohem a s blaženými je označován slovem „peklo“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1861 -  Boží-spravedlnost, hříchy, hříchy-smrtelné, lítost, milost 393 -  ďábel, lítost, pád-andělů, andělé, sv.Jan Damašský 633 -  peklo, posmrtná říše, spravedliví, zavržení, mrtví

Vybrané dle klíčových slov:

633 - peklo, posmrtná říše , spravedliví , zavržení , mrtví
1034 - peklo, neuhasitelný oheň , odsouzení , duše  
1035 - peklo, oddělení od Boha , tresty-pekelné , štěstí  
1056 - peklo, věčná smrt , varování , trýznivá skutečnost , život-věčný
1457 - svátost pokání a smíření-častost, těžký hřích , svaté přijímání-těžký hřích , první svaté přijímání , rozhřešení-hříchů
1037 - předurčení, peklo , svoboda , modlitba-za hříšníky , pokání
1058 - Bůh-všemohoucnost, peklo , oloučení-od Boha , spása  
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
1385 - svaté přijímání-hodné, svaté přijímání-příprava , svátost pokání a smíření , těžký hřích , svědomí-zpytování
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo