Číslo paragrafu: 1035

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):PEKLO
Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha, neboť pouze v Bohu může mít člověk život a štěstí, pro které byl stvořen a po nichž touží.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

393 -  ďábel, lítost, pád-andělů, andělé, sv.Jan Damašský

Vybrané dle klíčových slov:

633 - peklo, posmrtná říše , spravedliví , zavržení , mrtví
1034 - peklo, neuhasitelný oheň , odsouzení , duše  
1056 - peklo, věčná smrt , varování , trýznivá skutečnost , život-věčný
1037 - předurčení, peklo , svoboda , modlitba-za hříšníky , pokání
1058 - Bůh-všemohoucnost, peklo , oloučení-od Boha , spása  
1033 - neláska k Bohu, těžký hřích , peklo , smrt-ve smrtelném hříchu , věčné oddělení od Boha
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
27 - touha-po Bohu, člověk , srdce , láska-k Bohu , štěstí
1057 - peklo-hlavní trest, odloučení od Boha-věčné , věčná smrt , věčný oheň , štěstí
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí