Číslo paragrafu: 1043

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NADĚJE V NOVÉM NEBE A NOVOU ZEMI
Tuto tajemnou obnovu, která přemění lidstvo i svět, nazývá Písmo svaté „novým nebem a novou zemí“ (2 Petr 3,13). Konečně se uskuteční Boží úmysl, „že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi“ (Ef 1,10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

671 -  Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království, vítězství nad zlem, církev-putující, církev-svatá 280 -  Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy, Boží-plán (spásy), stvoření (proces), Ježíš Kristus 518 -  spása, dějiny spásy, hříchy, Ježíš Kristus-život a učení, sv.Irenej

Vybrané dle klíčových slov:

1047 - svět-obnova, vesmír-obnova , viditelný svět , Ježíš Kristus-oslavení  
1042 - konec času, nové nebe , nová země , svět-obnova , vesmír-obnova