Číslo paragrafu: 1047

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NADĚJE V NOVÉM NEBE A NOVOU ZEMI
Také viditelný vesmír je tedy určen k tomu, aby byl přeměněn, „aby i sám svět, obnovený ve svém prvotním stavu, byl už bez jakékoliv překážky ve službách spravedlivých“ tím, že se bude podílet na jejich oslavení ve vzkříšeném Ježíši Kristu.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1046 - vesmír-obnova, vykoupení-komplexní , stvoření (proces) , člověk a svět , život-věčný
1148 - viditelný svět, život-lidský , znamení , symboly , stvoření (tvor)
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
1043 - nové nebe a nová země, svět-obnova , sjednocení všeho v Kristu , Boží úmysl  
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1048 - konec světa-čas, svět a hřích , vesmír-obnova , viditelný svět , svět a spravedlnost
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
1042 - konec času, nové nebe , nová země , svět-obnova , vesmír-obnova
337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel , stvoření (proces) , viditelný svět , stvořený svět
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
340 - Bůh-stvořitel, nerovnosti , tvorové-vzájemná závislost , viditelný svět , stvoření (tvor)
339 - Bůh-Stvořitel, dobro , nezřízenost , dokonalost , viditelný svět