Číslo paragrafu: 1059

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Svatá římská církev věří a pevně vyznává, že v den posledního soudu se všichni lidé objeví se svými těly před Kristovým soudem, aby vydali počet ze svých skutků.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

682 - Poslední soud, milost-odmítání , smýšlení srdce , Ježíš Kristus-soudce  
678 - Poslední soud, milost-odmítání , bližní , nevíra , smýšlení srdce
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
679 - Ježíš Kristus-soudce, Poslední soud , milost-odmítání , věčná smrt , život-pozemský
677 - Boží vítězství, Poslední soud , zlo , církev-následování Krista , Nevěsta Kristova
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
404 - hřích-dědičný, tajemství-zla , lidé , hřích-"převzatý" , padlý stav
1051 - soud-soukromý, smrt , odplata , Ježíš Kristus-soudce , život-věčný
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1879 - člověk, lidské společenství , společnost občanská , lidé , lidská bytost
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud