Číslo paragrafu: 1060

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Na konci časů dosáhne Boží království své plnosti. Pak budou spravedliví kralovat s Kristem na věky, oslaveni v těle i v duši, a i sám hmotný vesmír bude proměněn. Bůh pak bude „všechno ve všem“ (1 Kor 15,28), ve věčném životě.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1046 - vesmír-obnova, vykoupení-komplexní , stvoření (proces) , člověk a svět , život-věčný
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1047 - svět-obnova, vesmír-obnova , viditelný svět , Ježíš Kristus-oslavení  
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
1048 - konec světa-čas, svět a hřích , vesmír-obnova , viditelný svět , svět a spravedlnost
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená , život-věčný , Nová smlouva  
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení , život-věčný , vzkříšení  
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný