Číslo paragrafu: 1061

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
2. podnadpis:"AMEN"
Vyznání víry, stejně jako poslední kniha Písma svatého, končí hebrejským slovem amen. Často je nalézáme na konci modliteb Nového zákona. Také církev končí své modlitby slovem amen.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2856 -  amen, doxologie, modlitba, modlitba-Páně, Otčenáš

Vybrané dle klíčových slov:

2865 - amen, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2856 - amen, doxologie , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
1062 - amen, věřit , důvěra , Boží-věrnost , věrnost-člověka
1063 - amen, Bůh-amen , Bůh pravdy , Boží-přísliby  
1064 - amen, věřím , víra-radost , věrnost-člověka , vyznání víry
1065 - amen, Ježíš Kristus-amen , Otcova láska , Boží sláva , ano
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba