Číslo paragrafu: 1062

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
2. podnadpis:"AMEN"
V hebrejštině má „amen“ stejný kořen jako slovo „věřit“. Tento kořen vyjadřuje pevnost, spolehlivost, věrnost. Chápeme tedy, proč „amen“ může vyjadřovat jak věrnost Boha vůči nám, tak naši důvěru k němu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

214 -  Boží-jméno, Boží-láska, světlo, Bůh-milosrdný, pravda

Vybrané dle klíčových slov:

1064 - amen, věřím , víra-radost , věrnost-člověka , vyznání víry
1061 - amen, konec , modlitba   
1063 - amen, Bůh-amen , Bůh pravdy , Boží-přísliby  
1065 - amen, Ježíš Kristus-amen , Otcova láska , Boží sláva , ano
2856 - amen, doxologie , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2865 - amen, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu
2390 - důvěra, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , rodina
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy