Číslo paragrafu: 1069

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:CO ZNAMENÁ VÝRAZ LITURGIE?
Výraz „liturgie“ znamená původně „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba ve prospěch lidu“. V křesťanské tradici to znamená, že Boží lid má účast na Božím „díle“. Kristus, náš Vykupitel a Velekněz, skrze liturgii pokračuje ve své církvi, s ní a skrze ni v díle našeho vykoupení.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
784 - církev-kněžství, Ježíš Kristus-kněžství , kněžství-všeobecné , křest  
1348 - eucharistické shromáždění, Ježíš Kristus-kněžství , biskup-in persona Christi , bohoslužba-předsedající , amen
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
14 - vznání víry, Bůh-Spasitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , křest , ekonomie spásy (božská)-křest
431 - dějiny-spásy, hříchy , Ježíš Kristus-Vykupitel , otroctví , spása
961 - církev-společenství svatých, svatí , Ježíš Kristus-vykupitel   
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1951 - autorita, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-kněžství , kněží , modlitby-liturgické
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice