Číslo paragrafu: 1070

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:CO ZNAMENÁ VÝRAZ LITURGIE?
Výraz „liturgie“ je užíván v Novém zákoně nejen pro slavení bohoslužeb, ale také pro hlásání evangelia a pro konání skutků lásky. Ve všech těchto případech jde o službu Bohu a lidem. Při slavení liturgie je církev služebnicí a obrazem svého Pána, jediného „Liturga“ (Prostředníka), protože má účast na jeho kněžském, prorockém a královském poslání (bohoslužba, hlásání, služba lásky): „Právem se tedy liturgie chápe jako vykonávání kněžství Ježíše Krista. V liturgii jsou znamení, které lze vnímat smysly. Tato znamení značí posvěcení člověka a způsobem každému z těchto znamení vlastním je uskutečňují. Liturgie je také veřejná bohopocta, kterou koná tajemné Tělo Ježíše Krista, a to hlava i údy. Proto každé slavení liturgie je činnost vynikajícím způsobem posvátná: je to dílo Krista kněze a jeho těla, církve. Z hlediska účinnosti se jí žádná jiná činnost církve titulem ani stupněm nevyrovná.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

783 -  církev, církev-Boží lid, kněžské poslání, prorocké poslání, královské poslání

Vybrané dle klíčových slov:

888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti , liturgie , matka , modlitba
2233 - kněžství, láska , láska-k bližnímu , povolání , radost
2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-kněžství , kněží , modlitby-liturgické
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání , kněží , kněžství , oběť-Starého zákona
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání , Duch svatý-misie , sebeobětování , církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený