Číslo paragrafu: 1071

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:LITURGIE JAKO PRAMEN ŽIVOTA
Kristovo dílo, liturgie, je také činností jeho církve. Uskutečňuje a ukazuje církev jako viditelné znamení společenství Boha a lidí skrze Krista. Má věřící k tomu, aby se podíleli na novém životě společenství. Vyžaduje, aby „se jí věřící zúčastňovali uvědoměle, aktivně a s duchovním užitkem“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1692 -  Boží-děti, modlitba, povolání, přirozenost-božská, stvoření (proces)

Vybrané dle klíčových slov:

193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
914 - zasvěcený život, život-církve , evangelijní rady , svatost  
1407 - údy-církve, život-církve , eucharistie-vrchol života církve , oběť chvály , spása
923 - zasvěcené panny, obřady liturgické , panenství , zasnoubení-Kristu , Consecratio virginum
78 - tradice-církevní, tradice-liturgická , život-církve , bohoslužba , církevní otcové
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
1343 - eucharistie-doba slavení, lámání chleba , život-církve , eucharistie-neděle , Den Páně
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1144 - shromáždění-liturgické, funkce-liturgické , obřady liturgické   
1190 - bohoslužba-slova, liturgie , obřady liturgické , Boží slovo  
1207 - liturgie-rozmanitost, liturgie-kultura , obřady liturgické   
1390 - eucharistie, svaté přijímání-pod jednou způsobou , přijímání pod obojí , znamení liturgická  
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
2640 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , život-církve
1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické