Číslo paragrafu: 1072

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:LITURGIE JAKO PRAMEN ŽIVOTA
„Posvátná liturgie nevyčerpává všechnu činnost církve“; musí jí předcházet evangelizace, víra a obrácení; pak je schopna přinášet své plody v životě věřících: nový život podle Ducha, zapojení do poslání církve a službu její jednotě.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
2472 - evangelizace, povinnosti , pravda , svědectví-víry , život-v pravdě
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1423 - svátost obrácení, obrácení , pokání , svátost pokání , lítost
1470 - soud Boží, obrácení , pokání , svátost pokání a smíření , volba
1490 - návrat-k Bohu, obrácení , lítost , hříchy-odpor k nim , předsevzetí
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
850 - církev-putující, evangelizace , misie-důvod a cíl , pramen-lásky  
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
591 - Ježíš Kristus-Boží Syn, velerada , nevíra , obrácení , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení