Číslo paragrafu: 1073

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:MODLITBA A LITURGIE
Liturgie je také účastí na Kristově modlitbě, kterou se obrací k Otci v Duchu svatém. Každá křesťanská modlitba nachází v liturgii svůj zdroj a svůj cíl. Liturgií je vnitřní člověk zakořeněn a zakotven ve veliké lásce, jíž „nás Bůh miloval“ (Ef 2,4) ve svém milovaném Synu. To, co je prožíváno a vstupuje do nitra každou modlitbou „při každé příležitosti … (jak to vnuká) Duch“ (Ef 6,18), jsou sama „podivuhodná Boží díla“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2558 -  modlitba, srdce lidské, tajemství-víry, život-víry, víra

Vybrané dle klíčových slov:

2166 - modlitby-křesťanské    
2740 - modlitba, modlitba-Kristova , přijetí za Boží děti , srdce Ježíšovo  
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2664 - modlitba, modlitby-křesťanské , modlitby-společné   
2672 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2681 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
2010 - dobra-časná, milost , modlitby-křesťanské , ospravedlnění , přátelství
2669 - hrob, modlitba , modlitby-křesťanské , srdce Ježíšovo , svět-spása
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
2602 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , nemoce
2605 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , oběti
2606 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , přímluvy-Ježíše Krista
2607 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Stará smlouva
2609 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , srdce-obrácení
2610 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2611 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , učedníci