Číslo paragrafu: 1078

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):OTEC, ZDROJ A CÍL LITURGIE
Žehnání je božský úkon, který dává život, jehož pramenem je Otec. Jeho požehnání je zároveň slovo i dar („bene-dictio“, „eu-logia“). U člověka tento výraz znamená klanění a odevzdání sebe sama svému Stvořiteli v díkůvzdání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2626 -  církev, klanění, modlitba, modlitby-církve, modlitby-křesťanské 2637 -  církev, modlitba, modlitby-církve, modlitby-díkůvzdání, modlitby-chvály 2638 -  bdělost, církev, modlitba, modlitby-církve, modlitby-díkůvzdání

Vybrané dle klíčových slov:

1082 - požehnání, liturgie , dar-Ducha svatého , Slovo  
1245 - požehnání, požehnání-matky    
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
2097 - klanění, láska , láska-k Bohu , Magnificat , modloslužba
2135 - klanění, láska , láska-k Bohu , úcta-k Bohu , Boží-láska
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
2628 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , církev , duch , klanění
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek