Číslo paragrafu: 1079

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):OTEC, ZDROJ A CÍL LITURGIE
Od počátku až do konce časů je celé Boží dílo požehnáním. Od liturgického hymnu prvního stvoření až po zpěvy o nebeském Jeruzalémě hlásají inspirovaní autoři plán spásy jako nesmírné Boží požehnání.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

53 - Boží plán, Bůh-vztah s člověkem , sdílení , přijetí , Slovo-vtělené
606 - Boží plán, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží vůle , oběť na kříži , Boží Syn
112 - jednota-Písma, Písmo svaté , Ježíš Kristus , proroctví-výklad , Boží plán