Číslo paragrafu: 1081

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):OTEC, ZDROJ A CÍL LITURGIE
Božská požehnání se projevují v podivuhodných událostech spásného dosahu: narození Izáka, vyjití z Egypta (pascha a exodus), darování zaslíbené země, vyvolení Davida, přítomnost Boha v chrámě, očistné vyhnanství a návrat „malého zbytku“. Zákon, proroci a žalmy, z nichž je utkána liturgie vyvoleného národa, připomínají tato božská požehnání a zároveň na ně odpovídají chvalozpěvy a díkůčiněním.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
1138 - chvála Boha, bohoslužba , služebníci-Boží   
1670 - chvála Boha, liturgické slavnosti , liturgie , oslava-Boha , požehnání
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2589 - chvála Boha, modlitba , oslava-Boha , požehnání , Starý zákon
2687 - chvála Boha, kontemplace , modlitba , pramen-duchovního života , přímluvy
1083 - Boží-požehnání, liturgie-odpověď Bohu , chvála Boha , prosba o Ducha svatého , oběť-církve
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně
1359 - díkůvzdání, svátost spásy , chvála Boha , eucharistická oběť , eucharistie
1360 - díkuvzdání, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , posvěcení
1361 - oběť chvály, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
1096 - liturgie-křesťanská, liturgie-židovská , denní modlitba církve , chvála Boha , liturgický rok