Číslo paragrafu: 1082

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):OTEC, ZDROJ A CÍL LITURGIE
Boží požehnání se plně zjevuje a sdílí v liturgii církve: Otec je uznáván a adorován jako zdroj a cíl všeho požehnání v díle stvoření a spásy; ve svém Slově, které se pro nás vtělilo, pro nás zemřelo a vstalo z mrtvých, nás zahrnuje svým požehnáním a skrze ně vylévá do našich srdcí dar, v němž jsou všechny dary: Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání
1245 - požehnání, požehnání-matky    
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
1218 - voda-život, požehnání , Duch Boží  , Stará smlouva
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
1077 - Ef 1,3-6, liturgie , duchovní dary-zdroj , láska , milost
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení