Číslo paragrafu: 1083

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):OTEC, ZDROJ A CÍL LITURGIE
Tak je pochopitelný dvojí rozměr křesťanské liturgie jako odpověď víry a lásky na „duchovní požehnání“, kterým nás obdařuje Otec. Z jedné strany církev, spojená se svým Pánem „v Duchu svatém“, děkuje Otci za „jeho nevýslovný dar“ (2 Kor 9,15) klaněním, chválou a díkůvzdáním. Z druhé strany církev nepřestává až do úplného dovršení Božího plánu přinášet Otci „oběť vlastních darů“ a naléhavě prosit, aby seslal Ducha svatého na tyto dary, na církev samu, na věřící a na celý svět k tomu, aby skrze společenství smrti a vzkříšení Krista Velekněze a mocí Ducha svatého tato božská požehnání přinášela plody života ke chvále a slávě jeho milosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2627 -  církev, klanění, modlitba, modlitby-církve, požehnání 1360 -  díkuvzdání, eucharistie, chvála Boha, vykoupení, posvěcení

Vybrané dle klíčových slov:

959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
1138 - chvála Boha, bohoslužba , služebníci-Boží   
1670 - chvála Boha, liturgické slavnosti , liturgie , oslava-Boha , požehnání
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2589 - chvála Boha, modlitba , oslava-Boha , požehnání , Starý zákon
2687 - chvála Boha, kontemplace , modlitba , pramen-duchovního života , přímluvy
1080 - požehnání-zdroj života, Boží-požehnání , dějiny-spásy , Abraám , hřích
1081 - požehnání-spása, liturgie-odpověď Bohu , chvála Boha   
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně
1359 - díkůvzdání, svátost spásy , chvála Boha , eucharistická oběť , eucharistie
1360 - díkuvzdání, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , posvěcení
1361 - oběť chvály, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
1096 - liturgie-křesťanská, liturgie-židovská , denní modlitba církve , chvála Boha , liturgický rok