Číslo paragrafu: 1087

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO DÍLO V LITURGII
2. podnadpis:…OD DOB APOŠTOLSKÉ CÍRKVE…
Proto zmrtvýchvstalý Kristus uděluje apoštolům svou moc posvěcovat, když jim dává Ducha svatého; tím se apoštolové stávají Kristovými svátostnými znameními: mocí samého Ducha svatého předávají tuto moc svým následovníkům. Tato „apoštolská posloupnost“ je páteří celého liturgického života církve; je také svátostné povahy, protože je předávána prostřednictvím svátosti kněžského svěcení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

861 -  církev-apoštolská, biskupové, apoštolové-nástupci, církev-řízení  1536 -  biskupové, cesty-svatosti, čas, jáhenství, jáhni

Vybrané dle klíčových slov:

1576 - apoštolská posloupnost, kněží , svátost kněžství , svátosti , biskupové
815 - apoštolská posloupnost, církev , církev-jednota , církev-katolická , čas
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální
833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce