Číslo paragrafu: 1088

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO DÍLO V LITURGII
2. podnadpis:…JE PŘÍTOMNÝ V POZEMSKÉ LITURGII…
„Aby uskutečňoval tak velké dílo“ — ‘udělování’ nebo sdílení svého díla spásy — „je Kristus stále přítomen ve své církvi, především v liturgických úkonech. Je přítomen v menší oběti jak v osobě sloužícího kněze, neboť ‘tentýž nyní přináší oběť skrze službu kněží, který se tenkrát obětoval na kříži’, tak zejména pod eucharistickými způsobami. Je přítomen svou mocí ve svátostech, takže když někdo křtí, křtí sám Kristus. Je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: ‘Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich’ (Mt 18,20).“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

776 -  Boží-lid, církev-svátost, církev-nástroj Kristův , Boží plán(lásky) 669 -  Boží-království, církev, církev-Tělo Kristovo, Ježíš Kristus-hlava církve, počátek-věčného života 1373 -  eucharistie, Ježíš Kristus-přítomnost, eucharistická přítomnost, Ježíš Kristus-v potřebných 

Vybrané dle klíčových slov:

1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové