Číslo paragrafu: 1089

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO DÍLO V LITURGII
2. podnadpis:…JE PŘÍTOMNÝ V POZEMSKÉ LITURGII…
„V tomto velkém díle, jež dokonale oslavuje Boha a posvěcuje člověka, Kristus vždycky k sobě přidružuje svou milovanou nevěstu církev. Ona prosí svého Pána a skrze něho vzdává poctu věčnému Otci.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek

Vybrané dle klíčových slov:

773 - církev-nevěsta Kristova, církev-tajemství , Maria-obraz církve , údy-Kristova těla , církev-nevěsta Kristova
757 - církev-nevěsta Kristova, církev-Jeruzalém , církev-symboly   
796 - církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve , církev-Tělo Kristovo , církev-jednota s Kristem , Beránek
1616 - církev-nevěsta Kristova, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel , stvoření (proces) , viditelný svět , stvořený svět
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
808 - církev-matka, církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-umučení a smrt , krev Kristova  
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie