Číslo paragrafu: 1095

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis:DUCH SVATÝ PŘIPRAVUJE NA PŘIJETÍ KRISTA
Proto církev, zvláště v adventní a postní době a především při velikonoční vigilii, znovu čte a prožívá všechny tyto velké události dějin spásy „dnes“, tedy v přítomné chvíli své liturgie. To vše však vyžaduje, aby katecheze napomáhala věřícím otevírat se tomuto duchovnímu chápání ekonomie spásy, jak ji liturgie církve ukazuje a dává nám ji prožívat.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

281 -  Bůh-Stvořitel, stvoření, stvoření-nové   117 -  Písmo svaté-smysl, duchovní smysl, alegorický smysl, morální smysl, anagogický smysl

Vybrané dle klíčových slov:

1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
1551 - ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné , láska
431 - dějiny-spásy, hříchy , Ježíš Kristus-Vykupitel , otroctví , spása
2259 - dějiny-spásy, krev , láska , láska-k bližnímu , nepřátelé
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné