Číslo paragrafu: 1106

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis:DUCH SVATÝ ZPŘÍTOMŇUJE KRISTOVO TAJEMSTVÍ
Epikleze je s anamnezí srdcem každého slavení svátostí, zvláště však eucharistie: „Ptáš se, jak se chléb stane Kristovým tělem a víno … Kristovou krví? Já ti to řeknu: Duch svatý sestoupí a uskuteční to, co převyšuje každé slovo a každé pomyšlení … Může ti stačit, když víš, že k tomu dochází působením Ducha svatého týmž způsobem, jakým Pán z Bohorodičky a působením Ducha svatého vzal na sebe tělo sám ze sebe a sám v sobě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1375 -  proměňování, eucharistie-proměnění, chléb-tělo Kristovo, víno-krev Kristova, přirozenost

Vybrané dle klíčových slov:

1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy , mana na poušti , potopa , přechod Rudým mořem
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , památka-slavení , svátosti , tajemství-spásy
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní , liturgie , lektoři , Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem , liturgie-cíl , Boží děti-shromažďování  
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem , liturgie , zpřítomňování  
1353 - epikleze, Duch svatý-síla , eucharistie , slova ustanovení , proměňování
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1103 - anamneze, doxologie , Duch svatý-Duch svatý a liturgie , liturgie , dějiny spásy-liturgie
1354 - anamneze, eucharistie , přímluvy , společenství církve , obětování
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení , společenství-svatých , údy-Kristova těla , svátosti
1093 - liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Izrael , liturgické prvky
1100 - Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Písmo svaté , liturgie