Číslo paragrafu: 1107

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis:DUCH SVATÝ ZPŘÍTOMŇUJE KRISTOVO TAJEMSTVÍ
Proměňující síla Ducha svatého v liturgii urychluje příchod království a dokonání tajemství spásy. Dává nám v očekávání a v naději skutečně předjímat plné společenství Nejsvětější Trojice. Duch, poslaný Otcem, který vyslyší epiklezi církve, dává život těm, kteří ho přijímají, a stává se proto již od nynějška „závdavkem“ jejich dědictví.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2816 -  Boží-království, evangelium, Ježíš Kristus-slavný návrat, modlitba, modlitba-Páně

Vybrané dle klíčových slov:

1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , památka-slavení , svátosti , tajemství-spásy
1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní , liturgie , lektoři , Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem , liturgie , zpřítomňování  
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy , mana na poušti , potopa , přechod Rudým mořem
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem , liturgie-cíl , Boží děti-shromažďování  
1353 - epikleze, Duch svatý-síla , eucharistie , slova ustanovení , proměňování
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka