Číslo paragrafu: 1108

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis:SPOLEČENSTVÍ DUCHA SVATÉHO
Cílem poslání Ducha svatého v každé liturgické činnosti je uvádět do společenství s Kristem a tak utvářet jeho Tělo. Duch svatý je jako míza Otcova vinného kmene, který přináší svůj plod na ratolestech. V liturgii dochází k nejužší spolupráci mezi Duchem svatým a církví. On, Duch společenství, stále zůstává v církvi, a proto je církev velkou svátostí božského společenství, které shromažďuje rozptýlené Boží děti. Neoddělitelným plodem Ducha v liturgii je společenství s Nejsvětější Trojicí a bratrské společenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

788 -  církev, církev-Tělo Kristovo, Duch svatý-společenství, učedníci  1091 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, víra, svátosti, spolupráce-s Duchem svatým 775 -  církev-jednota, církev-poslání, lidské pokolení, jednota 

Vybrané dle klíčových slov:

1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy , mana na poušti , potopa , přechod Rudým mořem
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , památka-slavení , svátosti , tajemství-spásy
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní , liturgie , lektoři , Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem , liturgie , zpřítomňování  
1093 - liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Izrael , liturgické prvky
1100 - Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Písmo svaté , liturgie
1104 - liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , velikonoční tajemství , slavení-liturgie , tajemství-liturgie
1103 - anamneze, doxologie , Duch svatý-Duch svatý a liturgie , liturgie , dějiny spásy-liturgie
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem