Číslo paragrafu: 1117

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTI CÍRKVE
Církev skrze Ducha svatého, který ji „uvádí do veškeré pravdy“, postupně rozpoznala tento poklad přijatý od Krista a upřesnila „udílení“ svátostí stejně, jako to učinila s kánonem božských Písem a s učením víry jako věrná správkyně Božích tajemství. Tak byla církev schopna během staletí rozpoznat, že mezi jejími liturgickými obřady je jich sedm, které jsou ve vlastním slova smyslu svátostmi ustanovenými Pánem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

120 -  Písmo svaté-kánon, tradice apoštolská, Starý zákon, Nový zákon, posvátné knihy

Vybrané dle klíčových slov:

1114 - svátosti-ustanovení, svátosti-Kristovy , tradice-apoštolská , Písmo svaté  
1118 - svátosti-církve, eucharistie , společenství-s Bohem   
1210 - svátosti-církve, život-křesťanský , Ježíš Kristus , život z víry , uzdravení
1113 - svátosti-počet, eucharistie , liturgie , svátosti-společné prvky  
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
69 - Bůh-zjevený, člověk , tajemství-Boží   
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
42 - přesažnost, očišťování , řeč víry , tajemství-Boží , transcendence
221 - Boží-láska, Bůh-láska , plnost časů , tajemství-Boží , Syn Boží
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží  
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
2501 - Bůh-Stvořitel, krása , poznání , pravda , tajemství-Boží