Číslo paragrafu: 114

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Duch svatý, vykladatel Písma
3. Přihlížet k „analogii víry“. Výrazem „analogie víry“ míníme spojitost pravd víry mezi sebou a v celkovém plánu zjevení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

90 -  články víry, hierarchie-pravd, učení křesťanské, víra, Kristova tajemství

Vybrané dle klíčových slov:

41 - analogie, Boží-dokonalost , člověk , tvor , srovnání
2500 - analogie, blahoslavenství , dobro , krása , moudrost
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení