Číslo paragrafu: 1153

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:SLOVA A ÚKONY
Každé slavení svátosti je setkání Božích dětí se svým Otcem v Kristu a v Duchu svatém a takové setkání se projeví jako dialog — skrze úkony a slova. I když symbolické úkony jsou již samy o sobě řečí, je přesto nutné, aby Boží slovo a odpověď víry doprovázely a oživovaly tyto úkony tak, aby semeno království přinášelo svůj plod v dobré půdě. Liturgické úkony naznačují to, co vyjadřuje Boží slovo: nezaslouženou Boží iniciativu a zároveň odpověď víry jeho lidu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

53 -  Boží plán, Bůh-vztah s člověkem, sdílení, přijetí, Slovo-vtělené

Vybrané dle klíčových slov:

1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry