Číslo paragrafu: 1154

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:SLOVA A ÚKONY
Bohoslužba slova je nedílnou součástí svátostného slavení. K tomu, aby se živila víra věřících, mají být dobře využita znamení Božího slova: kniha slova (lekcionář nebo evangeliář), pocta, jež se jí prokazuje (průvod, okuřování, svíce), místo, odkud je přednášeno (ambon), jeho slyšitelné a srozumitelné přednášení, homilie celebranta, která navazuje na jeho přednes, odpovědi shromáždění (aklamace, rozjímavé žalmy, litanie, vyznání víry …).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1100 -  Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Písmo svaté, liturgie 103 -  Boží-slovo, církev, eucharistie, úcta-k Bohu, Ježíš Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

1349 - bohoslužba slova, Boží-slovo , spisy proroků , paměti apoštolů , přímluvy-liturgické
1688 - bohoslužba slova, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , smrt-křesťanská
2183 - bohoslužba slova, Den Páně , modlitba , vina , hříchy
133 - čtení Písma, křesťané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
2205 - čtení Písma, láska , láska-k bližnímu , misijní činnost , modlitba-Kristova
1346 - eucharistie-řád liturgie, bohoslužba slova , eucharistická bohoslužba , stůl slova , stůl těla Páně
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
1177 - denní modlitba církve, hymny , čtení Písma , lectio divina , liturgický rok
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
1184 - sedadlo-pro kněze, liturgie-řízení , katedra , ambon , Boží slovo-předčítání