Číslo paragrafu: 116

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Duch svatý, vykladatel Písma
Podnadpis (římská čísla):Smysly Písma
Literární smysl. To je smysl vyznačený slovy Písma a odhalený exegezí, která se řídí pravidly správného výkladu. „Všechny smysly (Písma svatého) mají svůj základ ve smyslu literárním.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

110 -  literární druhy, kultura, svatopisci, texty-básnické, texty-historické

Vybrané dle klíčových slov:

19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus , kniha , naplnění  
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása
141 - Písmo svaté, církev , úcta-k Písmu svatému , život-křesťanský , tělo Páně
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
80 - tradice-posvátná, Písmo svaté , pramen-božský , svět-konec , církev
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
84 - Poklad víry, Písmo svaté , tradice-posvátné , apoštolové , biskupové
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
106 - inspirace, Písmo svaté , svaté knihy , autor-lidský  
107 - svatopisci, Písmo svaté , pravda , spása , inspirace
111 - výklad, Písmo svaté , inspirace , Duch svatý , měřítka
112 - jednota-Písma, Písmo svaté , Ježíš Kristus , proroctví-výklad , Boží plán
119 - exegeta, Písmo svaté , církev , autorita církve , exegeti