Číslo paragrafu: 1186

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDE SLAVIT?
A konečně má kostel eschatologický význam. Aby člověk vstoupil do Božího domu, musí překročit práh, symbol přechodu ze světa zraněného hříchem do světa nového života, k němuž jsou povoláni všichni lidé. Viditelný kostel je symbolem otcovského domu, k němuž putuje Boží lid a kde Otec „jim setře každou slzu z očí“ (Zj 21,4). Proto je také kostel domem všech Božích dětí, otevřeným a připraveným je přijmout.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1130 -  Nová smlouva, svátosti-věčného života, život-věčný, sv.Tomáš Akvinský, úmluva

Vybrané dle klíčových slov:

673 - eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat , druhý příchod Krista-čas   
675 - eschatologie, církev-poslední zkouška , Ježíš Kristus-slavný návrat , mesiášství falešné , tajemství nepravosti
1198 - shromáždění-liturgické, kostel , svatá místa , nebeský Jeruzalém , církev
676 - antikrist, eschatologie , mesiášství-falešné , mileniarismus , mesiášství-politické
674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
2717 - modlitba, modlitby-vnitřní , oheň , svět-budoucí , ticho