Číslo paragrafu: 1188

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Při slavení liturgie je celé shromáždění „liturgem“, každý podle své vlastní funkce. Křestní kněžství je kněžství celého Kristova Těla, nicméně někteří věřící jsou posvěceni svátostí kněžství, aby představovali Krista jako hlavu tohoto Těla.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
1132 - kněžství-všeobecné, kněžství-služebné    
1144 - shromáždění-liturgické, funkce-liturgické , obřady liturgické   
1198 - shromáždění-liturgické, kostel , svatá místa , nebeský Jeruzalém , církev
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
1077 - Ef 1,3-6, liturgie , duchovní dary-zdroj , láska , milost
1082 - požehnání, liturgie , dar-Ducha svatého , Slovo  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení