Číslo paragrafu: 1200

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:LITURGICKÉ ODLIŠNOSTI A JEDNOTA TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:LITURGICKÉ TRADICE A VŠEOBECNOST CÍRKVE
Boží církve, od prvotní obce v Jeruzalémě až do slavného příchodu (parusie), věrné apoštolské víře, slaví na všech místech totéž velikonoční tajemství. Tajemství slavené v liturgii je jedno, avšak formy, jimiž se slaví, jsou různé.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2625 -  církev, modlitba, modlitby-církve, tajemství-Kristovo, tradice-duchovní

Vybrané dle klíčových slov:

572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
78 - tradice-církevní, tradice-liturgická , život-církve , bohoslužba , církevní otcové
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
1239 - mystagogie, velikonoční tajemství , hříchy-odumření , Nejsvětější trojice  
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
673 - eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat , druhý příchod Krista-čas   
769 - církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat , církev-pronásledování , zkoušky , útěcha
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1104 - liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , velikonoční tajemství , slavení-liturgie , tajemství-liturgie
1260 - spása-prostředky, poznání-pravdy , velikonoční tajemství   
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy