Číslo paragrafu: 1203

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:LITURGICKÉ ODLIŠNOSTI A JEDNOTA TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:LITURGICKÉ TRADICE A VŠEOBECNOST CÍRKVE
Liturgické tradice nebo obřady, které se nyní v církvi užívají, jsou: latinský obřad (hlavně římský, ale také obřady některých místních církví, jako ambroziánský obřad nebo obřad některých řeholních řádů), byzantský, alexandrijský nebo koptský, syrský, arménský, maronitský a chaldejský obřad. „Posvátný sněm, věrný tradici, prohlašuje, že svatá matka církev přiznává všem právoplatným ritům stejné právo i stejnou úctu a že chce, aby byly v budoucnu zachovány a všemožně podporovány.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
1192 - obrazy posvátné, tajemství-Kristovo , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista , obrazy-svatých
78 - tradice-církevní, tradice-liturgická , život-církve , bohoslužba , církevní otcové
1200 - liturgie-jednota a odlišnost, tradice-liturgická , velikonoční tajemství , liturgie-odlišnost forem , Ježíš Kristus-slavný návrat
1201 - liturgie-rozmanitost, rozvoj-církve , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , věrnost-tradici
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
1164 - liturgická doba, svátky , tajemství-Kristovo , liturgie  
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2718 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-Kristovo   
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
2014 - duchovní pokrok, mystika , svatost , tajemství-Kristovo , život-mystický
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2625 - církev, modlitba , modlitby-církve , tajemství-Kristovo , tradice-duchovní
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
737 - církev-církev a Duch svatý, Duch svatý , eucharistie , chápání-Krista , tajemství-Kristovo