Číslo paragrafu: 1205

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:LITURGICKÉ ODLIŠNOSTI A JEDNOTA TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:LITURGIE A KULTURA
„V liturgii, a obzvláště v liturgii svátostí, je část neměnná, protože je božského ustanovení, jehož je církev strážkyní; jsou však části, které se mohou měnit; a zde má církev moc a někdy i povinnost přizpůsobit je kulturám nedávno evangelizovaných národů.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1125 -  obřady, svátosti, autorita církve , svátosti-víry

Vybrané dle klíčových slov:

912 - právo církevní a občanské, povinnosti , společnost občanská , svědomí , laici
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
2472 - evangelizace, povinnosti , pravda , svědectví-víry , život-v pravdě
1778 - naděje, odpovědnost , povinnosti , přirozený mravní zákon , rozum
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
1933 - lidské společenství, nenávist , nepřátelé , povinnosti , přikázání
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti