Číslo paragrafu: 1208

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:LITURGICKÉ ODLIŠNOSTI A JEDNOTA TAJEMSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Rozmanité liturgické tradice nebo rity, právoplatné uznané, protože vyznačují a sdělují totéž Kristovo tajemství, jsou projevem všeobecnosti církve.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
1685 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-liturgická
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
1077 - Ef 1,3-6, liturgie , duchovní dary-zdroj , láska , milost
1082 - požehnání, liturgie , dar-Ducha svatého , Slovo  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1085 - velikonoční tajemství-nepomíjitelnost, liturgie , události dějin , ukřižování , zmrtvýchvstání
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie , oslava-Boha , posvěcení-člověka  
1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým