Číslo paragrafu: 1221

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):KŘEST V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:PŘEDOBRAZY KŘTU VE STARÉ SMLOUVĚ
Je to především průchod Rudým mořem, znamenající opravdové osvobození Izraele z egyptského otroctví, který ohlašuje osvobození způsobené křtem: „Když jsi převáděl svůj lid z egyptského otroctví Rudým mořem, myslel jsi na ty, kdo budou pokřtěni.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
1611 - chvalozpěvy, Izrael , láska , láska-manželská , manželství-nerozlučitelnost
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
2084 - dějiny, Izrael , láska , láska-k Bohu , Boží-láska
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2811 - Boží-jméno, Izrael , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , modlitba , modlitba-Páně
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha