Číslo paragrafu: 1234

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):JAK SE SLAVÍ SVÁTOST KŘTU?
2. podnadpis:MYSTAGOGIE SLAVENÍ
Význam a milost svátosti křtu se ozřejmují jasně v jeho obřadech. Jestliže věřící pozorně sledují gesta a slova tohoto obřadu, jsou zasvěcováni do bohatství, které tato svátost vyjadřuje a působí v každém nově pokřtěném.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1235 - mystagogie, kříž , vykoupení   
1239 - mystagogie, velikonoční tajemství , hříchy-odumření , Nejsvětější trojice  
1240 - mystagogie, obřady latinské , obřady východní , vzývání Boha  
1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry
1075 - liturgie-katecheze, mystagogie , katechismy , svátosti  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1131 - liturgie, obřady , milost   
1573 - modlitby-liturgické, obřady , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
1237 - exorcismus, ďábel , mystagogie , olej-katechumenů  
1238 - křestní-voda, svěcení, modlitby-liturgické , mystagogie , epikleze , voda-křestní
522 - Ježíš Kristus-příchod, oběti , obřady , proroci , Stará smlouva
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1214 - baptizein, ponoření , obřady , nové stvoření , vzkříšení
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení