Číslo paragrafu: 124

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Kánon Písma svatého
Podnadpis (římská čísla):Nový Zákon
„Boží slovo, které je Boží silou k spáse pro každého věřícího, je vynikajícím způsobem podáno a projevuje svou sílu v knihách Nohého zákona.“ Tyto knihy nám podávají definitivní pravdu Božího zjevení. Jejich ústředním námětem je Ježíš Kristus, vtělený Boží Syn, jeho skutky, jeho učení, jeho utrpení a oslavení, a také počátky jeho církve pod vedením Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace