Číslo paragrafu: 1250

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):KDO MŮŽE PŘIJMOUT KŘEST?
2. podnadpis:KŘEST DĚTÍ
Protože se děti rodí s padlou lidskou přirozeností, poskvrněnou prvotním hříchem, mají zapotřebí, aby se znovu narodily křtem, aby byly osvobozeny od moci temnot a přeneseny do království svobody Božích dětí, k níž jsou povoláni všichni lidé. Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, jak milost spásy je naprosto nezasloužená. Církev a rodiče by tedy zbavovali dítě nedocenitelné milosti stát se Božím dítětem, kdyby mu neumožnili křest krátce po narození.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

403 -  náklonnost ke zlému, hřích-prvotní, hřích-osobní, křest-dětí, odpuštění hříchu 1996 -  milost, ospravedlnění, přirozenost-božská  

Vybrané dle klíčových slov:

1251 - křest-dětí, křeťanští rodiče    
1252 - křest-dětí, tradice-církevní , křest-dětí-původ   
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti  
2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní , hřích-osobní , křest-dětí , odpuštění hříchu
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
409 - dějiny, dobro , duchovní boj , temnota , život-lidský
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota