Číslo paragrafu: 1265

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):MILOST KŘTU
2. podnadpis:"NOVÉ STVOŘENÍ"
Křest nejen že očišťuje od všech hříchů, nýbrž dělá i z nově pokřtěného (novokřtěnce) „nové stvoření“, adoptivní Boží dítě, které se stalo účastným božské přirozenosti, údem Kristovým, jeho spoludědicem a chrámem Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

505 -  Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti, narození-z Boha, život-z Boha, Maria-panenství 460 -  přirozenost-božská, Syn člověka, Boží-Syn, vtělení, společenství-s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
747 - Duch svatý-vylití, údy-Kristova těla , církev , Nejsvětější Trojice-společenství s lidmi  
974 - Maria-nanebevzetí, údy-Kristova těla , nanebevzetí , vzkříšení , Panna Maria
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla , život-mravní , mravnost , poznání-Boha
254 - trojjedinost, přirozenost-božská , Nejsvětější trojice , jednota-božská , odlišnost
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská , smrt , vzkříšení  
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice , přirozenost-božská , bohové , trinitární teologie
503 - Otec-Ježíšův, Maria-panenství , přirozenost-božská , přirozenost-lidská , Boží-Syn
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
720 - Duch svatý, Jan Křtitel , křest , nové stvoření