Číslo paragrafu: 1270

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):MILOST KŘTU
2. podnadpis:PŘIVTĚLENÍ K CÍRKVI, KRISTOVU TĚLU
„Když se znovuzrozením stali Božími dětmi, mají závazek vyznávat před lidmi víru, kterou dostali od Boha prostřednictvím církve,“ a účastnit se apoštolské a misijní činnosti Božího lidu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2472 -  evangelizace, povinnosti, pravda, svědectví-víry, život-v pravdě

Vybrané dle klíčových slov:

1474 - očišťování, Boží děti , život-křesťanský , společenství-křesťanů